Specjalne odpusty

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH
W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

 

Warunki otrzymania odpustu zupełnego:

– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

– zjednoczenie w modlitwie poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową, inną formą pobożności lub przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Ojcze nasz i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich

– wola wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencji Ojca Świętego)

 

Wierni otrzymujący odpust specjalny:

– przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu

– pracownicy służby zdrowia

– członkowie rodzin

– opiekujący się chorymi na koronawirusa

– pełniący jakąkolwiek służbę narażającą na ryzyko zarażenia

– ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różaniec Święty, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

– będący w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się