Modlitwy z których odmówieniem w ramach dziękczynienia po Komunii duchowej związany jest odpust cząstkowy

Modlitwy, z których odmówieniem  w ramach dziękczynienia

po Komunii duchowej, związany jest odpust cząstkowy.

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

0, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie

I każ mi przyjść do siebie, Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię Na wieki wieków. Amen.

(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)

 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i bła­gam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary,

nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już pro­rok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22 [21] 17-18).

(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)