Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochronie ludzkiego życia

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

 

Za zgodność:

 

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Pols

Remont Dachów Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Słupcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Słupcy
ul. Kościelna 3

62-400 Słupca

Ogłasza nabór ofert obejmujących remont dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, zgodnie z załączoną dokumentacją.

Prace finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informacje, szczegóły, pliki do pobrania na stronie Urzędu Miasta Słupca

Gmina Miejska Słupca- Slupca,pl

Oferty do 4.02.2024r godz. 12.00

Relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów w naszej parafii

 

Program Peregrynacji Relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w parafii św. Wawrzyńca w Słupcy 14 grudnia 2023r.

 

12.00          wprowadzenie relikwii – Msza św. w intencji rodzin

13-15                   czuwanie przy relikwiach

15.00          Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.30          Nabożeństwo różańcowe w intencji wszystkich małżeństw

18.00                   Msza św. – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

19.00          Czuwanie przy relikwiach

20.00          Zakończenie peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów

– przekazanie do parafii św. Mikołaja Witkowo

Rekolekcje Wielkopostne parafia św. Wawrzyńca i Koszuty

Plan Rekolekcji Wielkopostnych w parafii św. Wawrzyńca Słupca i Koszutach

Sobota 4.03 2023r. – rozpoczęcie rekolekcji

16.00 Msza św. z nauka rekolekcyjną dla wszystkich (kościół Koszuty)

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Niedziela 5.03.2023r.

8.00, 10.00, (11.00  nauka rekolekcyjna w Koszutach) 11.30 (Msza z udziałem dzieci), 13.00 Msza z nauką rekolekcyjną

o 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

…………………………………………………………………………………..

Poniedziałek 6.03.2023r.

7.00- Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00-nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej kl. IV, V, VI, VII, VIII

10.00 -Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich

11.15-nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej kl.  I, II, III

12.30- nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich, LO i ZSE

 

16.30- Msza św. z nauką dla wszystkich

17.00 –Msza z nauka w Koszutach (kościół w Koszutach)

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich

………………………………………………………………………………….

Wtorek 7.03.2023r. – dzień spowiedzi wielkanocnej

Okazja do spowiedzi pół godziny przed nauką i każda Mszą św.,

7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00  -nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. IV, V, VI, VI, VIII – okazja do spowiedzi

10.00 -Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich

11.15–nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej I,II,III

12.30- nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich, LO i ZSE

16.30- Msza z nauka dla wszystkich

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich

Środa 8.03.2023r. – Zakończenie Rekolekcji – Uzyskanie Odpustu Zupełnego

7.00  – Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00  – Msza św. z nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. IV, V, VI, VII, VIII

10.00 -Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich

11.15-Msza św. z nauka rekolekcyjna dla dzieci kl.  I, II, III

12.30- Msza św. z nauką rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich, LO i ZSE

16.30- Msza z nauka dla wszystkich

17.00 –Msza z nauka w Koszutach (kościół w Koszutach)

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich

Nawiedzenie Matki Bożej w Rodzinach

Jak się przygotować i jak przyjąć Obraz w domu?

Obraz przyjmujemy w kościele po Mszy Świętej o godzinie 18.00, w dniu na który mamy potwierdzoną datę nawiedzenia Obrazu (poniedziałek, środa i piątek). W czasie kolędy będzie to środa sobota. Obraz oddajemy do zakrystii wyznaczonego dnia przed Mszą Świętą o godzinie 18.00. Wskazane jest, jeśli to możliwe, aby rodzina lub osoba, która przyjmuje Obraz, wcześniej przystąpiła do spowiedzi i uczestniczyła we Mszy Świętej.

Wcześniej w mieszkaniu lub w domu przygotowujemy odpowiednie, godne miejsce dla Obrazu: najlepiej stół nakryty białym obrusem, dwie świece, ewentualnie kwiaty; przy obrazie można również położyć Pismo Święte.

Obraz przynosimy do domu i ustawiamy w przygotowanym miejscu. Zapalamy świece (najlepiej jeśli to uczyni Matka rodziny, która w szczególny sposób jest strażniczką „domowego ogniska”). Śpiewamy pieśń maryjną lub odmawiamy „Pod Twoją obronę” witając Matkę Bożą. Głowa domu odczytuje fragment Ewangelii o Nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56), najlepiej zdomowego egzemplarza Pisma św. oraz odmawiamy wspólnie Skład Apostolski (Wierzę w Boga).

Po kolacji odmawiamy wspólnie część Różańca świętego i wieczorny pacierz. Dzień kończymy wspólnym śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Następne dni, gdy Obraz jest w naszym domu, staramy się rozpocząć wspólną modlitwą poranną, można ją poprzedzić pieśnią maryjną, w czasie której zapalamy świece przy Obrazie.

W czasie dnia wykonujemy normalne codzienne czynności traktując Maryję obecną wśród nas jak szczególnie godną miłości i szacunku „Domowniczkę”; jak szczególnie godnego miłości i szacunku członka rodziny.

W ciągu dnia wykonujemy swoje codzienne obowiązki – dzieci idą do szkoły, osoby pracujące do pracy itd. W ciągu dnia pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie odmawiają dowolne modlitwy. Może to być Litania Loretańska do Matki Bożej, Różaniec, Anioł Pański (jeśli to możliwe o 12.00), Koronka do Miłosierdzia Bożego (jeśli to możliwe o 15.00). Można zaśpiewać jakieś pieśni Maryjne lub odtworzyć je z płyt towarzysząc śpiewem lub słuchając w milczeniu. Można odśpiewać Godzinki o NMP. Jeśli w rodzinie jest dziecko przygotowujące się do pierwszej Komunii św. to odmawiamy razem z nim wybraną modlitwę przeznaczoną na taką okoliczność. Podobnie czynimy, gdy ktoś z domowników przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania.

Dzień kończymy podobnie, jak poprzedni: po kolacji odmawiamy wspólnie część Różańca świętego i wieczorny pacierz oraz śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Przed wyruszeniem do kościoła, aby oddać Obraz, odmawiamy wspólnie Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej oraz modlitwę do św. Michała Archanioła, aby strzegł domu i parafię od ataków złego ducha. Jeśli nie ma możliwości zebrania razem całej rodziny w ten ostatni dzień, to Akt zawierzenia Matce Bożej oraz modlitwę do św. Michała Archanioła odmawiamy wieczorem któregoś z poprzednich dni przed odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Jeśli w domu są dzieci, każdego wieczoru oraz przed wyruszeniem do kościoła, aby przekazać Obraz następnej rodzinie, rodzice błogosławią dzieci: kładąc dłonie na głowie dziecka wypowiadają tę lub podobną formułę błogosławieństwa: „Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty” i czynią kciukiem znak krzyża na czole dziecka. Dobrze byłoby, aby rodzice każdego dnia, nie tylko w czasie rodzinnego.

Nawiedzenia Obrazu, po wspólnej rodzinnej modlitwie, przed snem w ten lub podobny sposób błogosławili swoje dzieci.

Obraz przynosimy do kościoła  najlepiej na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej o godzinie 18.00. Oddajemy go w zakrystii. Ksiądz, który celebruje tę Mszę Świętą ustawia Obraz na ołtarzu. Obraz pozostaje tam przez cała Mszę Świętą aż do przekazania następnej rodzinie.

Powyższe propozycje można dowolnie w miarę potrzeb i możliwości modyfikować. Jest to jedynie propozycja a nie ścisły obowiązek wypełnienia programu. Wraz z Obrazem rodzina otrzymuję książeczkę zawierającą proponowany program i teksty potrzebnych modlitw.

 

Program Rekolekcji i Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej

ZAPROSZENIE

NA REKOLEKCJE ŚWIĘTE

28.09.-1.10.2022r,

 

 NAWIEDZENIEM MATKI BOŻEJ

 1.10.-2.10.2022r,

PARAFIA pw. Św. WAWRZYŃCA – SŁUPCA

Środa 28.09

20.00 – Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji

21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 29.09

10.00- Msza z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Koszuty – 16.30 – Msza z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń

Chrzcielnych.

18.00- Msza z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

21.00 Apel Jasnogórski

Piątek 30.09

10.00- Msza z nauką ogólną, akt zawierzenia rodzin

Koszuty – 16.30 – Msza z nauką ogólną, akt zawierzenia rodzin.

18.00- Msza z nauką ogólną i akt zawierzenia rodzin.

21.00 Apel Jasnogórski

NAWIEDZENIEM MATKI BOŻEJ

W ZNAKU JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU

Sobota 1.10 

17.00 – Nabożeństwo oczekiwania i przyjecie Obrazu

(przy Muzeum Regionalnym ul. Warszawska)

17.30 – powitanie obrazu i procesja do kościoła

18.00 – Uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie Nawiedzenia

20.00 -czuwanie prowadzone przez młodzież

21.00 –Apel Jasnogórski

21.30- czuwanie modlitewne

22.00 – czuwanie Matek Różańcowych

23.00 –Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary-różaniec

za zmarłych, których prosimy zgłaszać jak wypominki.

24.00 – Pasterka Maryjna w intencji powołań

Niedziela 2.10

1.00- 2.00- czuwanie ul. Kilińskiego, Wygonowa, Kościelna, 21 stycznia, Leśna

2.00-3 .00- czuwanie ul. Kopernika, Pułaskiego, Wygonowa, 11.Listopada, Bóżnicza

3.00- 4.00- czuwanie ul. Traugutta, 100 Lecia, Ratajczaka, Sienkiewicza, Sukiennicza

4.00- 5.00- czuwanie ul. Warszawska, Plac Wolności, Eletrowniana, Poznańska, Mickiewicza

5.00- 6.00- czuwanie ul. Ogrodowa, Wąska, Okopowa, Polna, Spokojna, Szeluty, Parkowa, Krzywa

6.00- 7.00- czuwanie ul. Armii Krajowej, Powstańców Wielkopolskich , Skłodowskiej, Jeziorna, Słoneczna, pozostałe nie wymienione ulice

7.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.30 – nabożeństwo różańcowe – Matki Różańcowe

8.00- Msza św.

10.00 – Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu chorych

11.30 – Msza św. dla dzieci, rodzin z dziećmi oraz małżeństw oczekujących potomstwa wraz z błogosławieństwem dzieci

13.00 – Msza św. w parafii Koszuty

15.00 –Koronka do Miłosierdzia Bożego w Słupcy

16.00 – Uroczysta Msza św. dziękczynna za Nawiedzenie

Liturgia pożegnania

 

 

 

Warunki korzystania z Kolumbarium

Warunki korzystania z kolumbarium na cmentarzu w Słupcy

przedstawiają się następująco.

 

– nisza rezerwowana jest na 20 lat z możliwością przedłużenia

– koszt rezerwacji niszy wynosi  3000 zł. (dwie urny)

– złożenie urny rozpoczyna okres 20 lat

(można rezerwować wcześniej , dopłata 100 zł. za miniony rok)

– umieszczenie drugiej urny przedłuża okres do pełnych 20 lat

– koszt sporządzenia napisów (w ustalonym, wspólnym formacie) 400 zł.

– opcjonalne nabycie lampionu  i wazonu 400 zł.

Ostateczny koszt złożenia jednej urny w niszy na okres 20 lat zamyka się w kwocie 3800 zł.

List Ks. Prymasa na Niedziele Dobrego Pasterza 28.04.2021

List pasterski ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski,

z okazji 58. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania

Niedziela Dobrego Pasterza – 25 kwietnia 2021 r.

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli prowadzi nas do głębokiego i osobistego przeżycia spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. We fragmencie Listu św. Jana Apostoła usłyszeliśmy wyraźną zachętę: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy(1 J 3,1). Chcemy zatem spoglądać na Chrystusa, który jest żywym dowodem miłości Boga do nas. Równocześnie – na ile to możliwe – próbujemy popatrzeć na siebie samych Jego oczami, zobaczyć drogę naszego życia tak, jak On ją widzi.

Wbrew pozorom, takie spojrzenie nie przychodzi nam z łatwością. Dość często bowiem zatrzymujemy wzrok na tym, co powierzchowne, a trudy codzienności zdają się przesłaniać wszystko. Czasami ciężko nam zobaczyć cokolwiek poza własną lub cudzą słabością i nie ulec zniechęceniu czy narzekaniu. Dlatego dziś – jak zaprasza nas Słowo Boże – kierujemy wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi. On przecież zna swoje owce i oddaje za nie własne życie. Umiłował nas do końca, nigdy nas nie opuszcza ani nie ucieka (por. J 10,11-15). Jednocześnie pragnie i prosi, abyśmy Go naśladowali. Przekonuje, że bez autentycznego daru z samych siebie nie odnajdziemy prawdziwego szczęścia.

Przypominając nam tę prawdę, papież Franciszek zauważa, że właśnie w tym kierunku zmierzają powołania. Pan pragnie kształtować serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie, współczujące w pocieszaniu smutków i mocne, aby umacniać nadzieję. Jak podkreśla papież, tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłaszcza dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z powodu pandemii, która rodzi niepewność i lęk, co do przyszłości i samego sensu życia(por. Orędzie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania).

Moi Kochani. Tegoroczna Niedziela Dobrego Pasterza, a także związana z nią nieodłącznie modlitwa o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych, zbiega się z obchodami w Gnieźnie uroczystości świętego Wojciecha – Patrona Polski, naszej archidiecezji i miasta Gniezna. On – jak przypomniał nam właśnie w Gnieźnie święty Jan Paweł II – poszedł za Chrystusem jako wierny i ofiarny sługa, dając o Nim świadectwo za cenę swej krwi. Czy stawiając nam przed oczami świadectwo świętego biskupa i męczennika, sam Pan Bóg nie zachęca nas do życia jeszcze bardziej oddanego Jemu i bliźnim? Zresztą każdego dnia, a zwłaszcza w obecnym czasie walki z koronawirusem, spotykamy tylu ludzi, których życie jest niezwykle wymownym darem. Czyż oprócz głębokiej wdzięczności, nie powinniśmy również w pewien sposób zapalić się ich przykładem? Czyż nie jesteśmy wezwani, by pójść jak święty Wojciech za Chrystusem, dając w ten sposób o Nim jasne i czytelne świadectwo? Jak zauważa papież Franciszek, tak przecież rodzi się i umacnia każde powołanie, a zwłaszcza droga kapłana lub osoby konsekrowanej. Boże wezwanie zawsze popycha do wyjścia, do dawania siebie, do przekraczania siebie. Nie ma wiary bez ryzyka. Tylko ufne poddanie się łasce, odłożenie na bok własnych planów i wygód, pozwala prawdziwie powiedzieć Bogu „tak”. A każde „tak” przynosi owoce, ponieważ wpisuje się w większy plan, który widzimy zaledwie w zarysie, ale który Boski Artysta zna i realizuje, aby uczynić z każdego życia arcydzieło (por. Orędzie).

Moi Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Przywoływane przeze mnie orędzie papieża Franciszka zawiera niezwykle osobiste słowa, które – muszę przyznać – biorę sobie również sam głęboko do serca. Pozwólcie, że powtórzę je każdej i każdemu z Was, na tym szczególnym etapie Waszego życia, pośród różnych planów i wyborów, sukcesów i porażek, życiowych decyzji, przed którymi stajecie. Ojciec święty w pewnym momencie zatrzymuje się na Chrystusowym wezwaniu „Nie bój się” i dodaje: Są to słowa, które Pan kieruje także do Ciebie, droga Siostro, i do Ciebie, drogi Bracie, gdy pomimo nie pewnościi wahań czujesz, że nie możesz już dłużej odkładać pragnienia oddania Jemu swojego życia. Są to słowa, które powtarza Ci, gdy tam, gdzie jesteś, być może pośród trudnych doświadczeń i niezrozumienia, walczysz, aby iść za Jego wolą każdego dnia. Są to słowa, które odkrywasz na nowo, gdy na drodze powołania powracasz do swojej pierwszej miłości. Jako Wasz biskup dzielę się nim z wami, Drodzy Młodzi, i zapewniam, że codziennie się modlę, abyście doświadczyli miłości Jezusa, który zwycięża każdy ludzki lęk i obawę. Nie bójcie się, nie bójcie się dać coś z siebie! Nie bójcie się, gdy On was wzywa! Nie bójcie się, by jak święty Wojciech, ponad miłość doczesnego życia, postawić miłość do Syna Bożego (por. św. Jan Paweł II, Homilia w Gnieźnie, 3 czerwca 1997).

Drodzy Siostry i Bracia!

Zwracam się do Was wszystkich z prośbą o gorliwą modlitwę, wspólnotową i indywidualną, w intencji nowych powołań do służby Bożej. Mamy nadzieję, że już niedługo nasza archidiecezja będzie cieszyć się czterema nowymi diakonami i siedmioma neoprezbiterami. Obejmijmy modlitewną pamięcią tych kandydatów do święceń wraz z pozostałymi klerykami prymasowskiego seminarium. W imieniu własnym oraz całej wspólnoty seminaryjnej wyrażam również wdzięczność za wszelką pomoc materialną, a zwłaszcza za zebrane w dniu dzisiejszym ofiary, które są konkretnym darem, bez którego formacja do kapłaństwa nie byłaby możliwa.

Już od kilku miesięcy, nasze seminarium każdego dnia podejmuje modlitwę powołaniową w intencji poszczególnych parafii, a więc także za Was. Mamy wiele możliwości, aby włączać się w to dzieło. Dziś wykorzystajmy szczególną okazję Niedzieli Dobrego Pasterza i w całej archidiecezji pomódlmy się słowami, które codziennie w godzinie Apelu Jasnogórskiego wybrzmiewają w seminaryjnej kaplicy: Boże Ojcze, Ty nas zapraszasz do udziału w Twojej miłości, abyśmy mogli przynosić owoce w służbie dla innych. Spraw, prosimy, aby młodzi ludzie usłyszeli zaproszenie do bycia przyjaciółmi, uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. Niech wybierają to, co uczyni ich bogatymi duchowo, twórczymi w relacjach, odważnymi w życiu i niech podążają za znakami powołania do kapłaństwa Chrystusowego. Prosimy również za kapłanów, parafie i wspólnoty naszej archidiecezji. Niech Duch Boży kształtuje nasze życie, więzi i zaangażowanie, abyśmy stawali się świadkami przemieniającej mocy Ewangelii.

Wdzięczny również za każdą modlitwę w intencji mojej pasterskiej posługi, obejmuję Was wszystkich błogosławieństwem i wraz z Wami dziś wołam: przez zasługi świętego Wojciecha, wysłuchaj nas Panie, a dzięki Jego prośbom pośpiesz nam z pomocą!

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Rozporządzenie ks. Prymas

Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazane 11 marca 2021 roku w czasie 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wydaję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego.

I Przepisy sanitarne dotyczące zgromadzeń w kościołach obowiązujące do 9 kwietnia 2021 r.     

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m. Osoby sprawujące kult są wyłączone z obowiązku zasłaniania ust i nosa.

W związku z zaostrzeniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych jeszcze raz wszystkich bardzo proszę o ich szczegółowe przestrzeganie i zawieszenie na drzwiach świątyń zaktualizowanej informacji dotyczącej liczby wiernych mogących uczestniczyć w liturgii.

II Wskazania ogólne

Przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i świątecznych.

Zachęcam i proszę do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez transmisje internetowe diecezjalne (Triduum Paschalne w: archidiecezja.pl) i parafialne.

Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitw „Duszo Chrystusowa” lub „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienia po Komunii (zob. zał. 1.).

Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (zob. zał. 2. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).

III Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Wielki Tydzień

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować drugą uproszczoną (bez przejścia) lub trzecią  formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.

IV Wielki Czwartek

Msza Krzyżma będzie celebrowana w Katedrze Gnieźnieńskiej o godz. 10.00. Proszę o przybycie do Katedry księży dziekanów (lub innego kapłana w zastępstwie księdza dziekana). Kapłani koncelebrujący Mszę świętą proszeni są o obowiązkowe założenie maseczek.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy świętych bez udziału ludu. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku w tym roku kapłani ponownie mają możliwość odprawiania Mszy świętej w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu.

V Triduum Paschalne 

Liturgie Triduum Paschalnego mogą być sprawowane w kościołach parafialnych. Wyrażam zgodę, aby liturgie te mogły być sprawowane również w kaplicach domów zakonnych.

W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Msza Wieczerzy Pańskiej    

Obmycie stóp należy pominąć. Na zakończenie Mszy świętej należy procesyjnie przenieść Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji (Ciemnicy). Niech będzie ona przygotowana w takim miejscu, aby zapewnić wiernym możliwość zachowania norm sanitarnych (np. w innej części kościoła, zamiast w małej kaplicy).

Jeżeli zachowanie norm sanitarnych z uwagi na ograniczoną przestrzeń nie jest możliwe należy, podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnować z przenoszenie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji (Ciemnicy). W tym wypadku po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium). Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W modlitwie powszechnej proszę dodać intencję za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych jako przedostatnią (zob. zał. 3.).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał Rzymski. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Pozostali wierni winni adorować Krzyż trzymany przez celebransa, przez dłuższą chwilę, bez podchodzenia do niego, klęcząc w ławkach i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w Mszale Rzymskim.

Po Komunii należy przenieść Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, który winien być przygotowany w miejscu sprzyjającym zachowaniu przez wiernych norm sanitarnych (w kościele, nie w małej kaplicy).

Jeżeli zachowanie norm z uwagi na ograniczoną przestrzeń nie będzie możliwe, należy zrezygnować, podobnie jak w ubiegłym roku, z przygotowania Grobu Pańskiego a Najświętszy Sakrament umieścić w tabernakulum.

Wielka Sobota

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie z zachowaniem norm sanitarnych (zob. p. I). Niech uczestniczą w nim tylko przedstawiciele rodzin.

Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba (zob. zał. 4.).

Wigilia Paschalna

W liturgii Wigilii Paschalnej należy zachować następujące wskazania:

Liturgia światła – Liturgia rozpoczyna się wewnątrz kościoła. Do pobłogosławienia ognia można użyć zwykłej świecy / znicza.

Liturgia chrzcielna – po Odnowieniu przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46.) można dokonać pokropienia wodą uprzednio pobłogosławioną.

Zakończenie – gdy nie ma rano Rezurekcji, proszę dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn Ciebie Boga, wysławiamy. Po zakończonym śpiewie należy odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Wigilia Paschalna p. 62.) i pobłogosławić wiernych. Sam kapłan może wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół, aby pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa, powróciwszy do ołtarza, chowa on Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

Rezurekcja

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, po przybyciu do Grobu i po chwili adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy należy zaśpiewać Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest, a następnie Przed tak wielkim Sakramentem. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano) i pobłogosławić zgormadzonych w kościele. Sam kapłan może wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię. Po udzieleniu tegoż błogosławieństwa, powróciwszy do ołtarza, chowa on Najświętszy Sakrament w tabernakulum i przewodniczy dalej Mszy świętej zgodnie z rubrykami. Gdy nie ma Grobu wystawienia Najświętszego Sakramentu należy dokonać na ołtarzu.

Choć w tym roku, z uwagi na trwającą pandemię, będziemy ponownie przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak dołóżmy starań, aby był to święty czas, owocujący w nas wzrostem wiary, nadziei i miłości.

           † Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Ks. Zbigniew Przybylski

Kanclerz Kurii

 

Gniezno, dnia 25 marca 2021 r.

  1. 734/2021/P

 

Błogosławieństwo potraw

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

  1. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.