Cmentarz

św. Józef 2

Strona Internetowa Cmentarza w Słupcy

www.slupca.geocmentarz.pl

REGULAMIN  CMENTARZA w SŁUPCY

(Wyciąg z regulaminu cmentarza – pełna wersja dostępna u zarządcy cmentarza)

Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym na chowanie zmarłych.

panuje na nim klimat modlitwy, skupienia, refleksji, zadumy.

PROSIMY O USZANOWANIE MIEJSCA POCHÓWKU NASZYCH ZMARŁYCH

 1. Cmentarz jest otwarty od godz. 8.00 rano – do zmroku.
 1. Sprawy pochówku należy najpierw uzgodnić z kancelarią Parafii rzymskokatolickiej.
 1. Przyjmowanie zwłok odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją cmentarza.
 1. Wykonanie usług cmentarnych i pogrzebowych bez zgody administracji cmentarza jest niedozwolone.
 1. Stawianie nagrobków odbywa się od godz. 8.00 do 16.00, na podstawie zezwolenia potwierdzonego przez biuro parafialne i dostarczonego wcześniej do administratora cmentarza. Niedozwolone jest stawianie nagrobków, ławek, oraz utwardzanie otoczenia grobu bez wcześniejszego zatwierdzenia projektu i otrzymania zgody w Kancelarii Parafialnej.
 1. Zabrania się pozostawiania i składowania starych nagrobków na terenie cmentarza. Firma wykonująca prace kamieniarskie zobowiązana jest do wywozu na własny koszt elementów starego nagrobka , gruzu, ziemi itp.
 1. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz:
 2. zaśmiecania.
 3. wprowadzania psów.
 4. poruszania się pojazdami – rowerami.
 5. palenia tytoniu i picia alkoholu.
 6. dewastacji pomników i roślin.
 7. hałaśliwego zachowania
 1. Troska o porządek należy do wszystkich, którzy odwiedzają cmentarz.
 1. Śmieci należy wstępnie posegregować – osobno znicze szklane. osobno plastik, sztuczne kwiaty, wkłady plastikowe, folia i wrzucać wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się składowania śmieci w miejscach do tego celu niedozwolonych – nieoznakowanych.
 1. Po upływie 20 lat od pochowania zmarłego miejsce przechodzi do dyspozycji Parafii zarządzającej cmentarzem. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat, miejsce przechodzi do dyspozycji Parafii św. Wawrzyńca w Słupcy , będzie wykorzystane przy nowych pochówkach.

Norma prawna: Dziennik Ustaw 47/1972 ( zgodnie z art. 7 ust. z dnia 31. 01. 1959 r.)

Prolongaty grobu na następne 20 lat (przedłużenie rezerwacji  miejsca) można dokonać w Kancelarii Parafialnej św. Wawrzyńca  w Słupcy.

Wszelkie sprawy związane z cmentarzem wymagają porozumienia z zarządcą cmentarza i załatwiane  są w Kancelarii Parafialnej, ul. Kościelna 3.

 1. Zabrania się przebywania na cmentarzu w czasie burzy i wichury.

 

Dla osób, które nie mogą osobiście dokonać opłat podajemy adres i numer konta naszej parafii.

Bardzo prosimy podać jednocześnie numer kwatery, numer rzędu i numer grobu. Można to sprawdzić na stronie internetowej cmentarza. Bardzo prosimy podać Imię i Nazwisko osoby zmarłej oraz datę śmierci. Dane osoby wpłacającej adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa ze zmarłym/ą/.  Aktualnie trwa porządkowanie ksiąg cmentarnych cmentarza, uzupełnianie danych osób które są dysponentami grobu (decydują kto może być w grobie pochowany). Dlatego prosimy wszystkich którzy maja groby na słupeckim cmentarzu o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej parafii św. Wawrzyńca w Słupcy w celu uzupełnienia danych, by nie zachodziły pomyłki przy dochowaniach do istniejących grobów . Wiele grobów jest anonimowych nie wiadomo kogo są ,takie groby będą sukcesywnie likwidowane, a miejsca wykorzystane do ponownych pocówków.

Zarządca cmentarza

Parafia św. Wawrzyńca w Słupcy ul. Kościelna 3 , Tel 63 277 13 07

Bank Spółdzielczy w Słupcy

Nr. 26 8542 0001 0009 0447 0018 6323

Parafia św. Wawrzyńca w Słupcy

Ul. Kościelna 3

62-400 Słupca

Aktualna opłata za miejsce na 20 lat 400 zł. od jednego miejsca.

Strona Internetowa Cmentarza w Słupcy

www.slupca.geocmentarz.pl

W ostatnim czasie wykonano nowe chodniki, rozprowadzono wodę i wykonano 10 nowych ujęć wody, wykonano pielęgnacyjne przycięcie drzew rosnących na cmentarzu dla poprawienia bezpieczeństwa i estetyki cmentarza. W miarę pozyskiwania funduszy przewidziane są dalsze inwestycje.  Liczymy na wyrozumiałość i ofiarność.