Sakrament Pokuty

sakramenty

Sakrament pokuty i pojednania

 

Pierwszy piątek miesiąca każdemu kojarzy się z tym, że trzeba iść do kościoła oraz do spowiedzi świętej. Młodzież często zadaje pytanie:  A po co iść do spowiedzi? Właśnie po to żeby oczyścić swoją dusze ze „wszystkich”  grzechów. Nie powinno to być naszym umartwieniem i obowiązkiem lecz przyjemnością. Z radością powinniśmy właśnie w pierwszy piątek miesiąca iść do kościoła i przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. W doczesnym świecie jest wiele pokus, którym ulegamy, ale jednocześnie powinniśmy cieszyć się, że Bóg jest tak miłosierny i odpuszcza nam nasze winy.

Jak sama nazwa mówi: Sakrament pokuty i pojednania. Jest to sakrament dzięki, któremu możemy Panu Bogu wynagrodzić nasze złe uczynki przeciwko Jemu samemu poprzez modlitwę. Dzięki temu sakramentowi nie oddalamy się od Boga wręcz przeciwnie stajemy się mu bliżsi i bardziej oddani. Łatwiej się nam wtedy pojednać z osobami bliskimi jak i również z osobami, z którymi weszliśmy w konflikt. Wielu przez długie lata nie przystępowało do Sakramentu pokuty i pojednania. I tutaj pojawia się moja gorąca prośba. Módlcie  się za ludzi zbłąkanych, aby ich wiara odrodziła się na nowo i, aby zaufali Jezusowi Miłosiernemu, który odpuszcza grzechy i jedna nas ze Sobą. Dla tych, którzy zapomnieli formułę spowiedzi przypomnimy ją tutaj.

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

Formuła spowiedzi świętej:

Gdy kapłan zapuka w konfesjonał na znak skończenia poprzedniej spowiedzi podejdź do konfesjonału i uklęknij.

Przywitaj spowiednika słowami:

= Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus =

Następnie przeżegnaj się:

= W imię Ojca i Syna, i Dycha Świętego =

Kapłan zachęci Cię wtedy do ufności w miłosierdzie Boże słowami

= Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. =

Gdy spowiednik skończy odpowiedz:

= Amen =

Następnie możesz zacząć formułę:

= Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem …………. . Pokutę odprawiłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami …………. . Więcej grzechów nie pamiętam, serdecznie za nie żałuję, obiecuję poprawę i proszę cię, ojcze o rozgrzeszenie.

Kapłan powie Ci dobrą i krótką naukę i zada pokutę, następnie udzieli rozgrzeszenia słowami:

= Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca  i Syna i Ducha Świętego. =

Odpowiedz:

= Amen =

Potem z kapłanem możesz uwielbić dobroć Boga, który ci przebaczył:

= Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. =

Odpowiedz:

= Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. =

Ksiądz:

= Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. =

Odpowiedz:

= Bóg zapłać =

Wstań, możesz ucałować stułę, pójdź do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy, i podziękuj Mu za przebaczenie.

tekst formuły spowiedzi zaczerpnięty z książeczki „Panie mój” ks. Tymoteusza wyd. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie