Odpust św. Wawrzyńca 2019r

W dniu 10 sierpnia odbyła się doroczna Uroczystość ku czci św. Wawrzyńca. Sumę odpustową o godz. 12.00 sprawował i Słowo Boże wygłosił, Ks. Profesor Irenusz Werbiński. W sumie odpustowej uczestniczyli przedstawiciela władzy Powiatu Słupca w osobie pana Starosty Jacka Bartkowiaka oraz przedstawiciele władz Miasta Słupca w osobie pana Burmistrza Michała Pyrzyka, oraz licznie przybyli parafianie goście i sympatycy naszej Słupeckiej Fary.