Kościół św. Wawrzyńca pięknie wymalowany

Kościół św. Wawrzyńca z końcem miesiąca lipca 2019 został pięknie wymalowany. Nadal prosimy o składanie ofiar na ten cel w kopertach na tacę lub na konto parafii podając Imię Nazwisko ofiarodawcy. Wszyscy są zapisywania w okolicznościowej księdze dobrodziejów naszej Słupeckiej Fary