WIZYTACJA KANONICZNA KS. PRYMASA W PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA W SŁUPCY 10.11. 2016r

CZWARTEK  10  LISTOPADA

10 listopada w czwartek szczególny dzień dla naszej wspólnoty parafialnej dzień Wizytacji Kanonicznej Ks. Prymasa, połączony z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Ks. Prymas w tym dniu odwiedzi Ośrodek Szkolno Wychowawczy, odwiedzi chorą parafiankę w domu, spotka się z księżmi i siostrami, o godzinie 15. 00 modlitwa na cmentarzu za zmarłych na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy, o 15.45 spotka się na plebanii z przedstawicielami grup duszpasterskich naszej parafii i osobami należącymi do nowej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej, którzy indywidualnie zostali przez proboszcza zaproszeni. Na godz. 16.30 do kościoła zapraszamy na spotkanie z Ks. Prymasem wszystkie dzieci z naszej parafii wraz z rodzicami. O godz. 18.00 uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania na która zapraszamy wszystkich parafian, na wspólną modlitwę, Słowo Boże Ks. Prymasa i Jego Pasterskie Błogosławieństwo, nasza świątynia wszystkich pomieści.