Proboszcz św Wawrzyńca -Kanonikiem

skanowanie000620170426_130024 20170426_125950 20170426_125946

Treść Dekretu

Zgodnie z kan. 509 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po wysłuchaniu zdania Świetnej Kapituły Kolegiackiej w Gnieźnie, m i a n u j ę

Księdza Tomasza RYSIA

KANONIKIEM HONOROWYM

ŚWIETNEJ KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ

P.W. ŚW. JERZEGO NA ZAMKU· GNIEŹNIEŃSKIM.

Pragnę wyrazić Księdzu Kanonikowi serdeczną wdzięczność i uznanie za wieloletnią ofiarną posługę dla Kościoła Gnieźnieńskiego, w ostatnich latach realizowaną w pracy proboszczowskiej w parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy oraz na urzędzie dziekana dekanatu słupeckiego.

Ufam, że nominacja ta przyczyni się do jeszcze większego oddania się dziełu duchowej odnowy Ludu Bożego naszej Archidiecezji.

Oddaję Przewielebnego Księdza Kanonika pod opiekę Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Św. Jerzego, a na wszystkie podejmowane prace z serca błogosławię.