Pierwsza Komunia, Bierzmowanie, Katecheza dla Narzeczonych

Pierwsze Komunie Święte, bierzmowanie, przygotowanie do sakramentu małżeństwa – publikujemy rozporządzenie abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, dotyczące wybranych form posługi duszpasterskiej w stanie zagrożenia epidemicznego w archidiecezji gnieźnieńskiej

 I Komunia Święta

 • Organizowanie uroczystości I Komunii Świętych w praktykowanej dotychczas formie – wspólne przygotowanie, duża grupa – jest niemożliwe ze względu na obowiązujące aktualnie przepisy państwowe. Stąd jest uzasadnionym, aby w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć nowe, jesienne terminy uroczystości I Komunii Świętych.
 • Można jednak udzielić I Komunii Świętej pojedynczym dzieciom lub małej grupie na prośbę lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Kan. 914 KPK stanowi, że jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza, troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. W związku z powyższym, ksiądz proboszcz winien mieć moralną pewność, że zarówno rodzice, jak i on sam, uczynili co możliwe w obecnym czasie, aby dzieci do tego wydarzenia jak najlepiej przygotować.
 • Organizując sakramentalną spowiedź i samą uroczystość, należy przestrzegać obowiązujące aktualnie przepisy państwowe.

Bierzmowanie 

 • Wszystkie ustalone uprzednio terminy udzielania Sakramentu Bierzmowania zostały zawieszone na mocy wcześniejszego rozporządzenia.
 • Z początkiem czerwca zostaje wznowione udzielanie Sakramentu Bierzmowania osobom, które są przygotowane i których rodzice lub prawni opiekunowie, jak również i one same, wyrażają wolę przyjęcia tego sakramentu w panujących obecnie warunkach. Dotyczy to w sposób szczególny osób, które miały przystąpić do bierzmowania w minionych miesiącach.
 • Przy organizacji bierzmowania należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązującego aktualnie prawa państwowego. Nadal nie można organizować katechez i spotkań dla młodzieży w tradycyjnej formie. Możliwe jest udzielenie tego sakramentu jednego dnia w kilku mniejszych grupach.
 • Księża proboszczowie chcący zorganizować bierzmowanie proszeni są o kontakt z ks. dr. Marcinem Andrzejewskim, Notariuszem Kurii Metropolitalnej, celem ustalenia nowego lub potwierdzenia wcześniej ustalonego terminu bierzmowania.

Katecheza dla narzeczonych

 • Nadal nie jest możliwe organizowanie katechez dla narzeczonych w formie stacjonarnej. W związku z tym narzeczeni, którzy ślubować będą w najbliższych miesiącach, powinni zapoznać się z katechezami dostępnymi na stronie narzeczeni.archidiecezja.pl (Dodatkowe formy przygotowania – katechezy w czasach koronawirusa). Ksiądz proboszcz podczas spotkań z narzeczonymi powinien podjąć rozmowę na ich temat. Narzeczeni nie otrzymują zaświadczeń o ukończeniu katechez dla narzeczonych. Należy jednak sporządzić notatkę, że zapoznali się z materiałami dostępnymi online i odbyli rozmowę z duszpasterzem, i dołączyć ją do akt.
 • Trzy spotkania w poradni rodzinnej mogą odbyć się online lub w sposób tradycyjny z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych.  Nie wolno organizować spotkań w mieszkaniu doradcy. Ksiądz proboszcz jest zobowiązany udostępnić pomieszczenia parafialne.

Posługa sakramentalna względem chorych

 • Posługa wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczona jest zasadniczo do sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci.
 • Na wyraźną prośbę osoby chorej lub starszej można jednak udzielić sakramentów świętych z zachowaniem przepisów państwowych. Niniejsze Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski