Katecheza dla Narzeczonych

  1. Katecheza dla narzeczonych:
  • Na chwilę obecną spotkania narzeczonych w ramach katechezy są zawieszone.
  • Narzeczeni winni ją kontynuować przez wysłuchanie zamieszczonych w Internecie katechez. Konkretne materiały publikuje Referat Duszpasterstwa Rodzin.
  • W czasie rozmowy w przygotowaniu bezpośrednim duszpasterz winien porozmawiać z narzeczonymi na temat wysłuchanych katechez zachowując oczywiście wszystkie wskazane wyżej normy bezpieczeństwa dotyczące bezpośredniego kontaktu z wiernymi.
  • strona internetowa narzeczeni.archidiecezja.pl