Rozmiary Grobów

Rozmiary grobów

WYMIARY MIEJSC POD GROBY
ORAZ GŁĘBOKOŚĆ GROBÓW:

 1. GROBY POJEDYNCZE

  1. Grób ziemny:

 • dziecka do lat 6: – długość l ,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość l ,2 m;
 • pozostałe: – długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
 • urna: – długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
 1. Grób murowany:
 • dziecka do lat 6: – długość 1,3 m, szerokość 0,7 m, głębokość 1,2 m;
 • pozostałe: – długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,2 m;
 • urna: – długość 0,6 m, szerokość 0,6 m, głębokość 0,7 m.

 1. GROBY RODZINNE

  3. Grób ziemny:

 • piętrowy na dwie trumny: – długość 2,0 m, szer. 1,0 m, głęb. 2,5 m;
 • poziomy na dwie trumny: – długość 2,0 m, szer. 1,8 m, głęb. 1,7 m;
 • poziomy na trzy trumny: – długość 2,0 m, szer. 2,8 m, głęb. 1,7 m.
 1. Grób murowany:
 • piętrowy na dwie trumny: – długość 2,3 m, szer. 1,2 m, głęb. 2,1 m;
 • piętrowy na trzy trumny: – długość 2,3 m, szer. l ,2 m, głęb. 2,9 m;
 • poziomy na dwie trumny: – długość 2,3 m, szer. 2,6 m, głęb. 1,2 m;
 • na każdą następną trumnę: – o 1,3 m więcej dł. i głęb. bez zmian.
 • wielournowy: – długość 0,8 m, szer. 0.5 m, głębokość 0,7 m, mogą być większe lecz nie mogą przekroczyć wymiarów grobu murowanego pojedynczego.

UWAGA ! Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości    co najmniej 0,5 m i przejście to nie należy do żadnego z grobów.