Regulamin cmentarza

REGULAMIN  CMENTARZA

(Wyciąg z regulaminu cmentarza – pełna wersja dostępna u zarządcy cmentarza)

Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym na chowanie zmarłych.

panuje na nim klimat modlitwy, skupienia, refleksji, zadumy.

PROSIMY O USZANOWANIE MIEJSCA POCHÓWKU NASZYCH ZMARŁYCH

 1. Cmentarz jest otwarty od godz. 00 rano – do zmroku.
 1. Sprawy pochówku należy najpierw uzgodnić z kancelarią Parafii rzymskokatolickiej.
 1. Przyjmowanie zwłok odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją cmentarza.
 1. Wykonanie usług cmentarnych i pogrzebowych bez zgody administracji cmentarza jest niedozwolone.
 1. Stawianie nagrobków odbywa się od godz. 8.00 do 16.00, na podstawie zezwolenia potwierdzonego przez biuro parafialne i dostarczonego wcześniej do administratora cmentarza. Niedozwolone jest stawianie nagrobków, ławek, oraz utwardzanie otoczenia grobu bez wcześniejszego zatwierdzenia projektu i otrzymania zgody w Kancelarii Parafialnej.
 1. Zabrania się pozostawiania i składowania starych nagrobków na terenie cmentarza. Firma wykonująca prace kamieniarskie zobowiązana jest do wywozu na własny koszt elementów starego nagrobka , gruzu, ziemi itp.
 1. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz:
 2. zaśmiecania.
 3. wprowadzania psów.
 4. poruszania się pojazdami – rowerami.
 5. palenia tytoniu i picia alkoholu.
 6. dewastacji pomników i roślin.
 7. hałaśliwego zachowania
 1. Troska o porządek należy do wszystkich, którzy odwiedzają cmentarz.
 1. Śmieci należy wstępnie posegregować – osobno znicze szklane. osobno plastik, sztuczne kwiaty, wkłady plastikowe, folia i wrzucać wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się składowania śmieci w miejscach do tego celu niedozwolonych – nieoznakowanych.
 1. Po upływie 20 lat od pochowania zmarłego miejsce przechodzi do dyspozycji Parafii zarządzającej cmentarzem. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat, miejsce przechodzi do dyspozycji Parafii św. Wawrzyńca w Słupcy , będzie wykorzystane przy nowych pochówkach.

Norma prawna: Dziennik Ustaw 47/1972 ( zgodnie z art. 7 ust. z dnia 31. 01. 1959 r.)

Prolongaty grobu na następne 20 lat można dokonać w Kancelarii Parafialnej św. Wawrzyńca           w Słupcy.

Wszelkie sprawy związane z cmentarzem wymagają porozumienia z zarządcą cmentarza i załatwiane  są w Kancelarii Parafialnej, ul. Kościelna 3.

 1. Zabrania się przebywania na cmentarzu w czasie burzy i wichury.

Zarządca cmentarza

parafia św. Wawrzyńca w Słupcy

 1. Kościelna 3 , Tel 63 277 13 07