Modlitwa do Jana Pawła II

skanowanie0003

Modlitwa o wyproszenie łask
(do prywatnego odmawiania)

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla
mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną po-
moc. Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę …
(wymienić prośby) Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy.
Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o łaskę wysłuchania i obdarzenia tym, o co się modlę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.